Lid worden

Lid worden van de vereniging kan simpelweg door het onderstaande formulier in te vullen. Wilt u voordat u een lidmaatschap aangaat de sfeer komen proeven, of de schermsport uitproberen? Wellicht is proefschermen dan iets voor u.

Inschrijfformulier

  Algemene gegevens


  Toestemming

  Regelmatig worden bij wedstrijden, toernooien of speciale gelegenheden foto’s gemaakt van onze leden. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze Facebookpagina of website. Om foto’s van u of uw kind te mogen publiceren is uw toestemming nodig.

  Contributie

  De contributie voor 2018 bedraagt € 275,- per jaar en wordt per kwartaal gefactureerd. In de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal kan het lidmaatschap opgezegd worden.

  Lidmaatschap voor de koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) wordt door de vereniging geregeld. De jaarlijkse contributie wordt in de factuur van het eerste kwartaal meegenomen.

  De contributie voor SchermCentrumNoord wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De contributie voor de KNAS wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de KNAS.

  Afspraken

  • Ik beloof mij te zullen houden aan de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, zoals deze zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement en de Zaalregels
  • Ik weet dat als ik materiaal van de vereniging beschadig of zoek maak, ik de geleden schade moet vergoeden
  • Ik weet dat SCN geen aansprakelijkheid accepteert voor het verlies van persoonlijke eigendommen en dat SCN geen aansprakelijkheid accepteert voor letsel ontstaan door het beoefenen van de schermsport binnen of buiten de vereniging.